دانلود برنامه بحارالاشعار

هر تشنه به جای آب سیلی میخورد

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - هر تشنه به جای آب سیلی میخورد - شعر اسارت اهل بیت

هر تشنه به جای آب سیلی میخورد
با روی ز خون خضاب سیلی میخورد

هر طفل یتیم کز بنی هاشم بود
از آل بنی شراب سیلی میخورد

از آنکه به کودکی علی نانش داد
ناموس ابوتراب سیلی میخورد

دلبند علی تا که ز درگاه خدا
شیخی ببرد ثواب سیلی میخورد

قرآن به فراز نیزه قرآن میخواند
هر سوره ی آن کتاب سیلی میخورد

خاکم بر سر که اصغر از نی میدید
از قاتل او رباب سیلی میخورد

حیدر توکلی

267
شعر بعدی