دانلود برنامه بحارالاشعار

نور همه ارض و سما فاطمه است

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - نور همه ارض و سما فاطمه است - اشعار مداحی دهه فاطمیه

نور همه ارض و سما فاطمه است
به دیده ی شیعه ضیا فاطمه است

او گل خوشبوی رسول خداست
شمع هدی شمس ضحی فاطمه است

خلقت عالم به طفیلش بود
نور دل آل عبا فاطمه است

اشرف خلقت چوبی و علی
بر همه خلق ماسوا فاطمه است

پشت و پناه شیعه ی مرتضی
چه این جهان چه آن سرا فاطمه است

سفینه ی نجات خلق عالم
ز سوی حق جلوه نما فاطمه است

آن که دهد جان به ره ولایت
منبع ایثار و وفا فاطمه است

کس نبود لایق و کفو حیدر
همسر پاک مرتضی فاطمه است

آن که به راه علی و دین حق
خورده کتک به کوچه ها فاطمه است

آن که شده کشته ی دست ستم
به ضربه تازیانه ها فاطمه است

آن که شده شکسته پهلوی او
به دست دشمن خدا فاطمه است

رضا یعقوبیان

67
شعر بعدی