دانلود برنامه بحارالاشعار

نبینمت شده تنت پر زخمای کاری

شعر مداحی زمینه عبدالله ابن الحسن (ع) - نبینمت شده تنت پر زخمای کاری - متن نوحه محرم ، شعر مداحی محرم 1401

نبینمت شده تنت پرِ زخمای کاری
غریبی و بی کسی و دیگه یاور نداری

تنها موندی، تو این صحرا
دورت کردن، این نامردا
تنها مونده، عمه زینب
بین خیل، نامحرمها

غریبونه عمو
دیگه ناله نزن
نگو هل من معین
دخترات می شنون
یه نفر مونده از
لشکر مجتبی
زنده ام من هنوز
منم ابن الحسن

عموجان یا حسین ...

فدایی تو اومده توی راهت فداشه
پای توام تا پای جون اگه دستم جدا شه

داری پیش، چشم زهرا
می کشی پا، رو این خاکا
کنج مقتل، تنها موندی
مثل زهرا، تو کوچه ها

نقشه دارن عمو
واسه انگشترت
بری بسته میشه
دستای خواهرت
چقَدَر بی حیان
اینا خیلی بدن
بری غارت میشه
معجر دخترت

عموجان یا حسین ...


چه خبره دور و برت توی گوداله غوغا
به نیت کشتن تو زدن آستینو بالا

دورت کردن، نامرداشون
بغض مولاس، تو دلهاشون
قصد حنجر، کرده حالا
برق تیغ، شمشیراشون

تو زمین خوردی و
همشون خندیدن
برای کشتنت
با وضو اومدن
یکی با نیزه و
یکی با تیر و سنگ
پیرمرداشونم
با عصا می زنن

عموجان یا حسین...

وحید محمدی


504
شعر بعدی