دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

میروم سمت خدا در امتداد اربعین

شعر مداحی اربعین حسینی (ع) - قالب مناجات - میروم سمت خدا در امتداد اربعین

مناجات اربعین حسینی (ع) 351

میروم سمت خدا در امتداد اربعین
کم نبردم روزی از فیضِ زیاد اربعین

خوب و سرکش آمده...پاک و گنهکار آمده...
سفره ات را پهن کردی در ستاد اربعین

باوفا! میخانه ات را روی من بستی چرا؟!
ریختی برهم مرا از بامداد اربعین

مانع دوری ما را زودتر بردار چون
برنمی داریم دست از اعتقاد اربعین

فکر کردی تا قیامت صبر دارند عاشقان؟
دور تو جمعند مردم در معاد اربعین

رفته ام هیات به هیات، صبح و شب امسال را
چون نجف تا کربلا ...پای پیاده ...اربعین

الشفا فی تربه الارباب...ارباب آمدم
درد آوردم دَمِ باب المراد اربعین

آخرش دیدی نبردی کربلا ما را حسین!
رحم کن بر این گدای خانه زاد اربعین
***
بشنو زینب! از لبی که سنگ خورده روی نی
خسته برگشتی ز میدان جهاد اربعین

زینب آمد کربلا را روضه مطلق کند
زینب آمد تا سری را بر بدن ملحق کند

رضا دین پرور

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی