دانلود برنامه بحارالاشعار

مژده اسدی یاران نجفدن نسیم علی

شعر مداحی سرود امیرالمومنین (ع) - مژده اسدی یاران نجفدن نسیم علی - متن شعر ترکی

شعر ترکی

مژده اَسدی یاران نجفدن نسیم علی
دوشدی باشه شور و هوایِ حریم علی

دگدی تا مشامه شمیم امیر نجف
روح و جسم و جانیم اولوبدور اسیر نجف

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد


ساقیا دولاندور یوزون دوت بو میخانیه
باده‌ی علیدن گتور سن ، بو دیوانیه

جانیمه سالوب هجر مولا ازلدن شرر
وئر ایچیم ، شرردن قوتارسون بو جان مختصر

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد

گر دئسم خدادور ، غلطدور بو سوز مطلقا
گر دئسم بشردور ، بشرده هانی بو بَها

مظهر خدادور ، زمین و زمان لنگری
عرشیده قویوبدور تعجبده پیغمبری

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد

عرشه اوج ائدنده پیمبر دئدی یاعلی
گوردی حقی گویا او سرور دئدی یا علی

سس گلوبدی حقدن او گون ای رسول اَنام
حب مرتضایه جهیمی من ائتدیم حرام

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد

نور مرتضادن تاپوب طور سینا صفا
داردن مسیحی علیدور ائدوبدور رها

نوحی موجدن مرتضادور چکن ساحله
کشتیسی باتاردور علی سیز یقیناً گِلَه

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد

نور حقی یرده نمایان ائدندور علی
آتشی خلیله گلستان ائدندور علی

حاتمی کرمده خجالت قویار مرتضی
مور آستانین سلیمان ائدندور علی

علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد
علی علی حیدر یا حیدر یا حیدر مدد

محمد صادق صادقی شیدا

254
شعر بعدی