دانلود برنامه بحارالاشعار

آمد خبر از عرش که حق با علی آمد

شعر مداحی سرود امیرالمومنین (ع) - آمد خبر از عرش که حق با علی آمد - متن مداحی سبک مسجدی

آمد خبر ازعرش که حق با علی آمد
مولا علی آمد (2

شدموسم شادی همه تا علی آمد
مولا علی آمد (2

آئینه ی توحید ، ازعرش رسیده
خورشید جهانتاب ، از کعبه دمیده
از وصف جمالش،هرکس که شنیده
فریاد زده نورخدا، با علی آمد
مولا علی آمد (2

چون دید رخش را، پیغمبراکرم
آن روی نکو را ، بوسید دمادم
شد دیده اش ازشوق،چون چشمه ی زمزم
گفتا به همه کعبه ی دل هاعلی آمد
مولا علی آمد (2

انوار خدایی است،پیدا ز جمالش
جبریل سخن گفت، در وصف کمالش
پیغمبر رحمت، گفته زجلالش
آئینه ی نورانی تقوا علی آمد
مولا علی آمد (2

او روح دعا و، ایمان وامان است
عدلش همه جاچون، خورشید عیان است
قدرش چوشب قدر، از دیده نهان است
محبوب خداوند توانا علی آمد
مولا علی آمد (2

سید هاشم وفایی


337
شعر بعدی