مهلاً مهلا آهسته تر برو به سمت لشکر

شعر مداحی امام حسین (ع) | قالب زمزمه | مهلاً مهلا آهسته تر برو به سمت لشکر
متن شعر
امام حسین (ع) زمزمه 720

به سبک
(ای وای ای وای گریه امونمو بریده داداش)

مهلاً مهلا
آهسته تر برو به سمت لشکر
بیا یه کم بمون کنار خواهر
بذار ببوسمت غریب مادر

مهلاً مهلا
غریبی و کسی برات نمونده
غربت تو دل منو سوزونده
مادرمو تا قتلگاه کشونده

یه کم بمون/تنها نذاری خواهرو
یه کم بمون/بذار ببوسم حنجرو

.....

آروم آروم
برادرم عازم قتلگاهی
تشنه ی خونته داداش سپاهی
من می مونم با رنج بی پناهی

آروم آروم
دارن میان به سمت خیمه هامون
داداش پاشو یه فکری کن برامون
می زننت داداش جلو چشامون

پناه من/غریب گیرت میارن آه
پناه من/می کِشنت تو قتلگاه

.....

دوره ت کردن
چقدر شلوغه قتلگا برادر
ریخته داداش روی سرت یه لشکر
با زخم پهلوت شدی مثل مادر

ای وای ای وای
خودم دیدم می زدنت برادر
با نیزه زد تو دهنت برادر
نمونده پیرْهَنْ به تنت برادر

داداش چقدر/شبیه مادرم شدی
با این بدن/شبیه اکبرم شدی


وحید محمدی