دانلود برنامه بحارالاشعار

من چراغ روشنی در دل ندارم جز شما

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - من چراغ روشنی در دل ندارم جز شما

من چراغ روشنی در دل ندارم جز شما
انتطار وصل در محفل ندارم جز شما

کشتی جاماندگانی در عبور از بحر هجر
منجی دیگر درین ساحل ندارم جز شما

ساکن یک منزل متروکه ام در شهر خویش
هیچ پشتیبان درین منزل ندارم جز شما

محملی دارم که راهی گشته سوی آسمان
قافله سالار در محمل ندارم جز شما

مشکلی افتاده در کارم بیا لطفی نما
من گره وا کن درین مشکل ندارم جز شما

خود نشان من بده راه رسیدن تا وصال
نقشه ی این راه را کامل ندارم جز شما

ای که دریای فضیلت موج خیز از چشم توست
هیچ مولایی چنین فاضل ندارم جز شما

دلخوشم این که رساندم دست خود بر دامنت
همچو «یاسر» مرشد قابل ندارم جز شما
**
محمود تاری «یاسر»

93
شعر بعدی