دانلود برنامه بحارالاشعار

من باقرالعلومم غریب و مظلومم

شعر مداحی زمینه امام باقر (ع) - من باقرالعلومم غریب و مظلومم

من باقرالعلومم - غریب و مظلومم
مثل پدر کردند - با زهر مسمومم

واویلا - دارم میسوزم تنها
این لحظه های آخر فقط میگم یا زهرا


دلم// لحظه های آخر
زده//پر برای مادر

غریب/یا امام باقر

بند دوم

ی عمره کارِ من - اشک و عزا بوده
همش جلو چشمم - کرب و بلا بوده


دل زارو - یادمه عاشورارو
با لب تشنه کشتن پیر و جوان مارو


واویلا - جدم غریب و تنها
افتاده بود تو گودال - چقدر می زد دست و پا

سرش//از قفا جدا شد
تنش// رو خاکا رها شد

غریب / یاحسین مظلوم


نرفته از یادم - یه لحظه تا حالا
چه سخت گذشت ای وای - غروبِ عشورا

واویلا - غوغایی بود کربلا
دشمنا حمله کردن - آتیش گرفت خیمه ها

پر میسوخت - چادر و معجر میسوخت
سه ساله بین آتیش - موهای دختر میسوخت

زدن//عمه های مارو
زدن//خیلی بچه هارو


غریب/یاحسین مظلوم

عبداازهرا


261
شعر بعدی