دانلود برنامه بحارالاشعار

من الأزل شده ام من گدای خوان رفیعت

شعر مداحی زمینه امام حسن (ع) - من الأزل شده ام من گدای خوان رفیعت


من الأزل شده ام من ، گدای خوان رفیعت
دوباره پر زده این دل ، کنار صحن بقیعت

ای غریب مدینه ، ای غریب مدینه


فدای صبر و شکیبت ، که گشته غصه نصیبت
نشسته فاطمه امشب ، کنار قبر غریبت

فدای لطف و عطایت ، زنم همیشه صدایت
هزار شکر خدایت ، مرا نوشته گدایت

نظر به حسرت ما کن ، روا تو حاجت ما کن
به قاسمت قسم آقا ، مدینه قسمت ما کن

دل مدینه حزینه ، دل پر از محن توست
میان بزم عزایت ، فاطمه سینه زن توست

ز سینه آه کشیدی، ز بار غصه شکستی
به یاد چادر خاکی ، به روی خاک نشستی

دلت به غصه عجین شد ، و قاتل تو همین شد
که پیش روی تو مادر ، به کوچه نقش زمین شد

به کوچه ثانی ملعون ، به زخم سینه نمک زد
به پیش چشم تر تو ، به مادر تو کتک زد

امان ز دست مغیره ، چقدر پست مغیره
حرمت دخت نبی را ، چونکه شکسته مغیره

علی سلطانی


281
شعر بعدی