دانلود برنامه بحارالاشعار

رفتم بقیع دیدم که تربتش عجیبه

شعر مداحی زمینه امام حسن (ع) - رفتم بقیع دیدم که تربتش عجیبه

رفتم بقیع دیدم که تربتش عجیبه
کریم آل فاطمه خیلی غریبه

این تربت ویران ؛ از غربتش حاکی‌ست
چون چادر مادر ؛ قبر حسن خاکی‌ست

مظلوم حسن جانم ؛ مظلوم حسن جانم

........


آخر مرا زهر جفا حاجت روا کرد
تنهاییم دید و مرا از غم رها کرد

راحت شدم دیگر ؛ زینب خداحافظ
مهمان زهرایم ؛ امشب خداحافظ

مظلوم حسن جانم ؛ مظلوم حسن جانم
.......

مرگ مرا در کودکی ثانی رقم زد
در پیش من سیلی به روی مادرم زد

آن بی حیای پست ؛ دستش چه سنگین بود
مادر زمین افتاد ؛ با گوش خون آلود

مظلوم حسن جانم ؛ مظلوم حسن جانم
....

خدا کند طشت مرا خواهر نبیند
یا بعد از این طشت طلا دیگر نبیند

در پای طشت زر ؛ جانش رسد بر لب
چوب و لب یارش ؛ وای از دل زینب

مظلوم حسن جانم ؛ مظلوم حسن جانم


283
شعر بعدی