دانلود برنامه بحارالاشعار

منم مست از می ساقی

شعر مداحی شور امیرالمومنین (ع) - منم مست از می ساقی

منم مست از میِ ساقی
همه فانی «هوالباقی»
نجف رفتم فقط گفتم
چه ایوانی عجب طاقی

شدم حیرون
همین که توی نجف شدم مهمون
می دیدم بهشتو توو نم بارون

کلاه افتاد
همینکه چشام به صحن شاه افتاد
چه اشکی رو گونه هام به راه افتاد

بند دوم:

به یک لشکر شده غالب
زده بر پیکر غاصب
«اَشِدّاءُ عَلی الکُفّار»
علی ابن ابی طالب

چه طوفانی
به پا کرده باز علی به یک آنی
می مونه برا عدو پشیمانی

قدم میزد
علی سرنوشتو باز رقم میزد
رو اسم یلانشون قلم میزد

بند سوم:

دَرِ قلعه زمین خورده
نَبردا رو علی بُرده
میتازه حیدر و دشمن
تا سر برگردونه مُرده

چه بازویی
می چرخونه ذوالفقار و هر سویی
میخواد برگرده عدو به چه رویی

همه بی سر
ندا میده جبرئیل بزن حیدر
برا احمده فقط علی یاور


علی علی بیگی


205
شعر بعدی