دانلود برنامه بحارالاشعار

ضرب شمشیر علی افضل اعماله

شعر مداحی شور امیرالمومنین (ع) - ضرب شمشیر علی افضل اعماله

ضرب شمشیر علی افضل اعماله
خواب یک شب علی فوق عباداته
عشق اودلیل ایجاد همه عالم
حب مرتضی علی ناجی امواته

عشق عالم سوزی
از تو دارم روزی
علی ع
رایت الاسلامی
تا خدا یک گامی
علی ع
علم الاسماء
ای بند دل زهرا س
و قتی شمشیر می زنی نبی می گه ماشا الله

اصل ایمانی
اولین مسلمانی
صاحب تیغ دو سر یک تنه طرفانی

یا علی مولا یا علی علی مولا

تو دل اهل ولا فقط تو مقصودی
ظاهر و باطنی و شاهد مشهودی
خدا بالسان حیدریت سخن می گه
توی معراج با نبی پیش خدا بودی

عالم هر رازی
فوق هر اعجازی
علی
عشق بی پایانی
تک یل دورانی
علی

پرچمت بالا
یا علیٌ العلا
رو لب حلال زادها علی مولا

عزت اللهِ
عاشق توالله ِ
منکر تو با سر افتاده ته چاههِ

یا علی مولا یا علی علی مولا

حمید اکبری (سیستان)


378
شعر بعدی