دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

مظهر داوری دخت پیغمبری

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمزمه - مظهر داوری دخت پیغمبری

زمزمه حضرت زهرا (س) 178


مظهر داوری،دخت پیغمبری
فاطمه فاطمه،هستی حیدری
گل پیغمبر مادر عصمت
شیعیانت را داده ای عزت
فاطمه جانم۴

گل باغ ولا،همسر مرتضی
ای همه هستی،خاتم الانبیا
حضرت داور بر تو می نازد
شخص پیغمبر بر تو می نازد
فاطمه جانم۴

ما همه ذره و،آفتابی شما
چه شود از کرم،تو بتابی به ما
بر دل شیعه نور خورشیدی
تو ز لطف حق رمز توحیدی
فاطمه جانم۴

مادر بی حرم،اصل جود و کرم
از طفولیتم،سایل این درم
آمدم امشب در پناه تو
مستمند نیم نگاه تو
فاطمه جانم۴

من شدم فاطمه،غرق احسان تو
از کرامات تو،شده مهمان تو
آمدم سویت با همه حاجات
نظری فرما مادر سادات
فاطمه جانم۴

امشب ای فاطمه،در پناه توام
مستمند تو و،یک نگاه توام
تو گل یاسی من چنان خارم
بر تو و لطف تو امیدوارم
فاطمه جانم۴

جنتم کوی تو،آمدم سوی تو
ای گل احمدی،مستم از بوی تو
در دو عالم تنها تو را دارم
کن نظر بر حال دل زارم
فاطمه جانم۴

از کرامت نما،نظری بر دلم
یاس خوشرنگ و بو،حل نما مشکلم
از کرامات کردگار تو
شده ام زهرا بی قرار تو
فاطمه جانم۴

داغ تو فاطمه،زد به دل شررم
یاد آتش و دود،یاد پشت درم
از تو و حیدر کردم امشب یاد
یاد داغ تو می زنم فریاد
فاطمه جانم۴

حق پیغمبر و،مرتضی شد ادا
دخترش فاطمه،پشت در شد فدا
پیش چشمان حضرت حیدر
گل او از کینه شده پرپر
فاطمه جانم۴

آتش کینه بر،در خانه زدند
بر گلش فاطمه،تازیانه زدند
دیده گریان نور دو عینش بود
زینب هم ناله با حسینش بود
فاطمه جانم۴

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی