دانلود برنامه بحارالاشعار

مصلح عالم به عالم چشم نازش را گشوده

شعر مداحی سرود امام زمان (عج) - مصلح عالم به عالم چشم نازش را گشوده - متن مداحی سبک مسجدی

مصلح عالم به عالم چشم نازش را گشوده
با نگاه اولش دل از همه عالم ربوده
سلام کردگار به ماه روی او
بهشتی ها همه گدای کوی او
اباصالح مدد
****
هستی از یمن قدوم این پسر رونق گرفته
بشنو عالم نغمه ی زیبای جاءالحق گرفته
ز قرآن خواندنش پدر در زمزمه ست
که این مولود من عزیز فاطمه ست
اباصالح مدد
****
نور و طور و محکمات است این پسر،جانم فدایش
قدر و فرقان عادیات است این پسر،جانم فدایش
معزالاولیا امید انبیا
به جان مادرت بیا مهدی بیا
اباصالح مدد
****
محمود اسدی شائق


293
شعر بعدی