دانلود برنامه بحارالاشعار

مسموم کینه نور حقایق

شعر مداحی زمینه امام صادق (ع) - مسموم کینه نور حقایق

مسموم کینه نور حقایق
شیخ الائمه امام صادق

بادست بسته دشمن از جفا شبانه
دربین آتش برده اورا ظالمانه

یامظلوم امام صادق

هم بی عبا و هم بی عصا بود
به یاد دشت کرببلا بود

اینجا دگر روی کسی نگشته نیلی
زجری نبود و دختری نخورده سیلی

یامظلوم امام صادق

پای پیاده درپشت مرکب
با ناله ی یا زینب زینب

به ساحت مولا اگرچه شد جسارت
اهل وعیال اودگر نرفت اسارت

یامظلوم امام صادق


ابوذر رئیس میرزایی


117
شعر بعدی