دانلود برنامه بحارالاشعار

مردی کریم آمده عبدالعظیم آمده

شعر مداحی سرود حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - مردی کریم آمده عبدالعظیم آمده - متن مداحی سبک مسجدی

مردی کریم آمده
عبدالعظیم آمده
مدینه از مقدمش گلشن شده
چشم آل الله از او روشن شده
سیدالکریم۲

از نسل مجتبی اوست
روح عشق و تقوا اوست
رهرو دین سرمدی آمده
دسته گل محمدی آمده
سیدالکریم۲

مدینه در سرور است
غرق شادی و شور است
حامی دین خدا آمد از راه
بر او می نازد سبط رسول الله
سید الکریم۲

بس که پاک و محجوب است
نزد همه محبوب است
مورد اعتماد اهل بیت است
چون شاخه ی شمشاد اهل بیت است
سیدالکریم۲

به ختم رسل سوگند
اهل بیت از او خرسند
بر شیعه امروز این پیام آمده
محدث عالی مقام آمده
سیدالکریم۲

رضا یعقوبیان


102
شعر بعدی