دانلود برنامه بحارالاشعار

مدینه غرق نور است پر از شادی و شور است

شعر مداحی سرود امام حسین (ع) - مدینه غرق نور است پر از شادی و شور است - متن مداحی سبک مسجدی

مدینه غرق نور است
پر از شادی و شور است
دوباره حق نموده این عنایت
حسین آمد گل باغ ولایت
گل زهرا خوش آمد۴

گل زهرا رسیده
کسی چون او ندیده
به زهرا و علی نور دو عین است
گل پیغمبر خاتم حسین است
گل زهرا خوش آمد۴

شب میلاد نور است
جهان غرق سرور است
به زهرا و علی و بر محمد
بود او هدیه ای از سوی سرمد
گل زهرا خوش آمد۴

به سوم ماه شعبان
رسیده نور ایمان
علی بوسه زند بر روی فرزند
ز دیدار حسین گردید خرسند
گل زهرا خوش آمد۴

علی گردیده بابا
مهی کرده تجلا
حسین آمد گل باغ مدینه
بود چون مرتضی او بی قرینه
گل زهرا خوش آمد۴

صفای عالمین است
گل زهرا حسین است
علی گردیده مست عطر و بویش
نبی زد بوسه بر زیر گلویش
گل زهرا خوش آمد۴

بگشتم غرق احسان
منم من بر تو مهمان
شب میلاد تو بر تو پناهم
به حق مادرت بنما نگاهم
گل زهرا خوش آمد۴

به درگاهت گدایم
نما حاجت روایم
منم ریزه خور خوان عطایت
نما قسمت بیایم کربلایت
گل زهرا خوش آمد۴

رضا یعقوبیان


333
شعر بعدی