دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

مدینه شد پر از غم پر از اندوه و ماتم

شعر مداحی پیامبر اکرم (ص) - قالب زمینه - مدینه شد پر از غم پر از اندوه و ماتم

زمینه پیامبر اکرم (ص) 390

مدینه شد پرازغم پرازاندوه وماتم
که رفت از داردنیا رسول الله اکرم

مدینه شده صحنه ی محشر
به قلب فلک سوز پیغمبر

رسول الله

ازاین غم آسمان هم زچشمش خون ببارد
بمیرم بهر زهرا دگر بابا ندارد

دلم بر غمش مبتلا گشته
عزادار او مرتضی گشته

رسول الله

زهجران پیمبر دل حیدر گرفته
غم بابا چه سخت است دل دختر گرفته

واویلا سقیفه به پا گردد
ازاین پس به زهرا جفا گردد

رسول الله


ابوذر رییس میرزایی(بهار)


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی