دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

مدح نام حضرت زهرا کنم

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - مدح نام حضرت زهرا کنم

مدح نام حضرت زهرا کنم

کی توان نامش به حق معنا کنم

اوست در محدوده ی ملک وجود

خواهم امشب این معما واکنم

شرح نور از حوری ظلمت مپرس

در شب دل شمس را پیدا کنم

تاکه نور از سایه ی گل شد پدید

روز را خواهم شب یلدا کنم

گل اسیر آن نسیم بوی اوست

راز عشق و عاشقی افشا کنم

عشق تنها از درش معنا گرفت

عاشقان را از غمش شیدا کنم

آفرینش خاک پای فاطمه است

بانگاهش خلقت دنیا کنم

صور اسرافیل اذن از او گرفت

مرده را با عشق او احیا کنتم

اسم اعظم مستعار فاطمه است

از حیای او خدا پرواکنم

بهر مجنون نام لیلی فاطمه است

در زمین و اسمان غوغا کنم

-آرمین غلامی (مجنون کرمانشاهی)

579
شعر بعدی