دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

فاطمه گر جلوه کند فتد ملک به پای او

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - فاطمه گر جلوه کند فتد ملک به پای او

فاطمه گر جلوه کند فتد ملک به پای او
خم شود و بوسه زند به پای او گدای او
اگر اشاره ای کند او به دو دست قدرتش
انجم و خورشید و سما فتد به زیر پای او
عیسی مریم از چه رو به سوی آسمان رود
عیسی مریم به ادب همیشه پیش پای او
اگر که اژدها شود بدست موسی آن عصا
بردن نام فاطمه معجزه ی عصای او
در آن تلاطم بلا نوح نبی رها شده
ذکر تو در میان بحر ، رهبر و ناخدای او
خم شود و به احترام به دست او بوسه زند
آنکه نبی مرسل است ، گفته خدا ثنای او

شعر.آرمین غلامی(مجنون کرمانشاهی)

349
شعر بعدی