دانلود برنامه بحارالاشعار

ما را برسانید به میخانه عباس

شعر مداحی مدح حضرت عباس (ع) - ما را برسانید به میخانه عباس - شعر مداحی محرم 1401

ما را برسانید به میخانه ی عباس
تا لب بزنم باده و پیمانه ی عباس

گر طالب دیدار خدایی ، تو نظر کن
رخسار خدا مَظهر و جانانه ی عباس

تکبیر نمازم به قد و قامت ساقی
مسجود دل عاشق من خانه ی عباس

خورشید وفا،شاه ادب،شیر و سپهدار
قربانِ علمداریِ شاهانه ی عباس

بر عرش خدا تکیه زده مظهرِ رحمان
بنگر تو رقیه به سرِ شانه ی عباس

از دین خدا هیچ نفهمیده یقینا
عبدی که نشد واله و دیوانه ی عباس

خیرِ دو سرا در ید و امضای اباالفضل
آباد شده عاشق و ویرانه ی عباس

گویید به مسکین و گدا بهرِ گدایی
باید برود سوی کرمخانه ی عباس

بر جنتُ العلا نفروشم به خداوند
یک لحظه ی ذکر و دم‌ مستانه ی عباس

غیر از قمر و یاد قمر دل نپسندد
این مرغ دلم‌خورده فقط دانه ی عباس

ما نذر فرج بر در میخانه رسیدیم...
مهدی همه دم بر در میخانه ی عباس

/عبدِکریم/

286
شعر بعدی