دانلود برنامه بحارالاشعار

قلم به دست گرفتم دوباره بنویسم

شعر مداحی میلاد پیامبر اکرم (ص) - قلم به دست گرفتم دوباره بنویسم

قلم به دست گرفتم دوباره بنویسم
نهاد عشق شدم تا گزاره بنویسم
حروف شمسی خود با ستاره بنویسم
توان گرفته‌ام از یک عصاره بنویسم

عصاره‌ای که رسید و زمین به آب رسید
عصاره‌ای که چکید و شراب ناب رسید

در آن زمان که بشر محو بت‌پرستی بود
تمام فرصتشان صرف عیش و مستی بود
بقای نسل به ‌تدریج رو به پستی بود
بنای بتکده‌ها حُکم چیره‌دستی بود

تمام نور رسید و جهان چراغان شد
رسید و یک‌شبه یک طایفه مسلمان شد

به ‌گوش باش خداوندگار گمراهی
رسیده‌است سحر در پسِ شبِ واهی
وزیده است نسیم خوش سحرگاهی
به سوی چاهِ عدم تا ابد بشو راهی

خبر رسیده که موسی به نیل آمده است
خبر رسیده دوباره خلیل آمده است

خدا به خلقت زیبای خود نمک پاشید
به خلق جاذبۀ روی عشق می‌نازید
خجالت از نَفَس سرد ماه می‌بارید
به پشت ابر تکامل روانه شد خورشید

خدا به چهرۀ او دین راستین می گفت
به آفرینش خود، باز آفرین می گفت

به سردی نَفَس آدمی حرارت داد
زمین خشکِ هوس‌باز را طراوت داد
به ذات گمشدۀ عاشقی کرامت داد
به مادّیّت این خاک، معنویّت داد

برای کسب شرابش زمین سبو می شد
جهان به یُمن قدم‌هاش، زیر و رو می شد

دو قطره اشک محمد، دو سال باران بود
رسول می‌شود از بس به فکر انسان بود
شکست خوردۀ این روزگار، شیطان بود
و جبرئیل زِ عرش خدا رجزخوان بود

دوباره بر همه حجت، تمام خواهد شد
چرا که حضرت احمد، امام خواهد شد

حمید رمی

150
شعر بعدی