دانلود برنامه بحارالاشعار

قطره باذکر تو دریا میشود

شعر مداحی مدح امام حسین (ع) - قطره باذکر تو دریا میشود

قطره باذکر تو دریا میشود
مست با مهر تو شیدامیشود
کرده ای ماراگدای کوی خود
هر گدایی باتو آقامیشود
هر مریضی ازتومیگیردشفا
درده ماباتومداوا میشود
کی نیازی برمسیح هست وشفا
مرده بانام تو احیامیشود
مادرت در روز محشر یاحسین
اوشفیع کل عقبامیشود
از غمت روز جزا گریان شوم
برکت اشک تو پیدامیشود
میزنم برسینه. ای شاه غریب
خیمه ات گویاکه برپامیشود
باز(مجنون) درهوای گریه است
روضه خوان ازبهره لیلامیشود


آرمین غلامی

224
شعر بعدی