دانلود برنامه بحارالاشعار

بازاین دلم به نام حسین استوار شد

شعر مداحی مدح امام حسین (ع) - بازاین دلم به نام حسین استوار شد

بازاین دلم به نام حسین استوار شد
درپای این علم چقدر با وقار شد

نامش حسین باشدواو شاه اولیاست
شاهان به درگهش همه بی اعتبار شد

نام تورابه قله عشاق زدخدا
برماگدایی توحسین افتخار شد

نام تومی برم که دل و جرأتم دهی
عمری دلم برای شما بی قرار شد

در گیرو دار معرکه مردانه گفته ام
این دل در این میانه که زهرا تبار شد

آقا اشاره ات همه را زهر آب کرد
گفتی علی وبازوی تو ذوالفقار شد

سر را به نی سپردی وگشتی مرادما
آخرسرم ب عشق نگاهت بدار شد

یک عمر پای کرسی درست نشسته ام
نام توبوده شهره به آموزگار شد

با نام مکتبت به همه درس داده است
ذکربرائتت به خدا افتخار شد

آقابرای غربت تو گریه کرده ایم
عالم بپای مرثیه ات غصه دار شد

عمری برای بی کسی ات روضه خوانده ام
این دیده مثل چشم ترت بی قرار شد

آواز و رقص و تشت زر و مجلس شراب
باآن سر بریده ی تو سازگار شد
آقابیا وکن تومرا راهی حرم
(مجنون) برای کربوبلا بی قرارشد


آرمین غلامی (مجنون)

135
شعر بعدی