دانلود برنامه بحارالاشعار

فلک شده پراز ستاره

شعر مداحی سرود امام حسین (ع) - فلک شده پراز ستاره - متن مداحی سبک مسجدی

فلک شده پُراز ستاره
ماه شده غرق نظاره
فاطمه جان چشم تو روشن
علی شده پدر دوباره
ای گُل باغ احمدی یاحسین
خوش آمدی خوش آمدی یاحسین

خدا به بال هرفرشته
عطر بهشت خویش هشته
به خطی از جلالت خویش
به بال هریکی نوشته
ای گُل باغ احمدی یاحسین
خوش آمدی خوش آمدی یاحسین

ای که شدی ز شوق لبریز
سبد سبد گل به رهش ریز
امام آزادگی آمد
فطرس پرشکسته برخیز
ای گُل باغ احمدی یاحسین
خوش آمدی خوش آمدی یاحسین


من که دراین آینه ماتم
نذر قدوم او حیاتم
اگر چه غرق درگناهم
رسیده کشتی نجاتم
ای گُل باغ احمدی یاحسین
خوش آمدی خوش آمدی یاحسین

ذرّۀ مهر مشرقینم
غلام درگه حسینم
شب ولادتش دوباره
عاشق بین الحرمینم
ای گُل باغ احمدی یاحسین
خوش آمدی خوش آمدی یاحسین


سید هاشم وفایی


307
شعر بعدی