دانلود برنامه بحارالاشعار

غنچه من رنگ نمانده به سيماي تو

شعر مداحی نوحه حضرت علی اصغر (ع) - غنچه من رنگ نمانده به سيماي تو - شعر به سبک سنتی ، متن نوحه محرم ، شعر مداحی محرم 1401

غنچة من رنگ نمانده به سيماي تو
زتشنگي چرا ترك خورده به لب هاي تو
كودك عطشان من - خسته ترازجان من
مرومرو ز دستم (2)


اگرچه لحظه لحظه غش مي كني اصغرم
زاشك خودرفع عطش مي كني اصغرم
كودك عطشان من - خسته ترازجان من
مرومرو ز دستم (2)

ازشررعطش گُل تشنه ام كبابي
بخواب شايدكه ببيني بخواب تو آبي
كودك عطشان من - خسته ترازجان من
مرومرو ز دستم (2)

رحم كن اي غنچه ی عطشان به چشم ترم
چراچنين نفس نفس مي زني در برم
كودك عطشان من - خسته ترازجان من
مرومرو ز دستم (2)

ازغم توسينه ی من گشته پُرولوله
تيرسه پَر كرده مهيّا كنون حرمله
كودك عطشان من - خسته ترازجان من
مرومرو ز دستم (2)

به كودكي تويار قرآن شدي اي گلم
چقدر هم رنگ شهيدان شدي اي گلم
كودك عطشان من - خسته ترازجان من
مرومرو ز دستم (2)

سید هاشم وفایی


479
شعر بعدی