دانلود برنامه بحارالاشعار

علی بر خاتم هستی نگین است

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - علی بر خاتم هستی نگین است

علی بر خاتم هستی نگین است
مدار اسمان ها و زمین است
نوشته دست حق بر قلب زهرا
فقط حیدر امیرالمومنین است

علی دست خدا در آستین است
علی اعجاز قرآن مبین است
به کوری تمام دشمنانش
فقط حیدر امیرالمومنین است

علی با ذات رحمانی عجین است
علی استاد جبریل امین است
خدا حک کرده بر عرش معلا
فقط حیدر امیرالمومنین است

علی بالاتر از بالا نشین است
علی اعجوبه ی مرد آفرین است
شده دکر لب کل دوعالم
فقط حیدر امیرالمومنین است

علی مصداق رب العالمین است
همین است و همین است و همین است
ابلفضل نعره زد وقت رزمش
فقط حیدر امیرالمومنین است

محمد حبیب زاده

473
شعر بعدی