دانلود برنامه بحارالاشعار

تا که وقت سخن از حضرت حیدر گردد

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - تا که وقت سخن از حضرت حیدر گردد

تا که وقت سخن از حضرت حیدر گردد
مست از مدح علی ساقی و ساغر گردد

منِ سائل چه پناهی به جز از او دارم؟
او که با یک نگهش خاک چنان زر گردد

چه کسی غیر علی بود که در جنگ اُحُد
حافظِ جانِ گرانقدرِ پیمبر گردد

گوشه مسجد کوفه به سحر وقت‌ قنوت
با عنایاتِ علی رزق مُقَدَّر گردد

باید از عمق دلش ناد علی سر بدهد
مصطفی ... تا که پریشان دل و مضطر گردد

اَعدَلُ النّاسی او را همه تصدیق کنند
تا که در مَحکَمه بنشیند و داور گردد

گردش لَیل و نَهار است به دستانِ علی
با اشاراتِ علی شمس مُسَخَّر گردد


سروده : یونس وصالی (یونس)

374
شعر بعدی