دانلود برنامه بحارالاشعار

شیعه غم هجر امام منتظر دارد

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - شیعه غم هجر امام منتظر دارد

شیعه غم هجر امام مُنتظَر دارد
در چشمها اشگ و به دل سوز جگر دارد

باید توسل کرد و گفت «الغوث یامهدی»
مولا ازاین درد و پریشانی خبر دارد

وقت سحر برخیز استغفار کن جانم
توبه برای درد بی درمان اثر دارد

باور کن از درد وبلا دور است عبدی که
حال مناجات و دعا ،اشگِ سحر دارد

اصلا خبر داریم ؟سبکِ زندگیِّ ما...
بهر امامِ عصرِ ما خونِ جگر دارد

اصلا خبر داریم ؟ باتیرِ گناه ما...
گاهی زبانم لال، قلبش زخم بردارد

اصلا خبر داریم؟ مولا درنماز شب...
بهر خطای شیعیان اشگِ بصر دارد

ای وای بر حال رعیت که به جای خِیر
بهرِ ولیِّ نعمتِ خود دردِ سر دارد

یک بار از دل بر ظهور او دعا کردیم؟!
مولا که از ما فِی الضمیر ما خبر دارد...

«عَجّل لِمُولانَا الفرج» گردیده تشریفات
کو عاشقی که واقعا دیده به دَر دارد؟!

تازه دعای حضرت مهدی ا ست ،حِرزِ ما
ورنه گناهِ ما عذابِ بیشتر دارد

دائم بگو «مولاتی یازهرا اغیثینی»
زهرا به احوال حسینی ها نظر دارد


م ع خادم

173
شعر بعدی