دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

شیرینه چون عسل اسمت یا مجتبی

شعر مداحی امام حسن (ع) - قالب نوحه - شیرینه چون عسل اسمت یا مجتبی

نوحه امام حسن (ع) 330

شیرینه چون عسل
اسمت یا مجتبی
مرحمت میکنی
بی منت بر گدا

خوان کرمت پاینده
نور ره تو تابنده
دستای کریمت بوده
بر ما ضعفا بخشنده

بگم‌ از مردی تو که غذاتو
با جزامیه تو کوچه میخوردی
دو سه مرتبه اموالتو آقا
به فقیر در خونه سپردی

بند دوم:

صلح تو برتر از
جلوه ی صد قیام
داره با صلح تو
دین ما هم دوام

خُلق تو شده زهرایی
مانند علی آقایی
روی لبمه اسمت چون
شیرینیه این دنیایی

خدا ما رو گدای اهل بیت و
تو رو واسه ی بخشش آفریده
همیشه توی خصلت کریمه
این که حاجتا رو نگفته میده

بند سوم:

قبرت خاکی ولی
صحنت تو قلب ماست
هر کی اسمت رو برد
فورا حاجت رواست

روزی میرسه که زائر
تو صحن تو میشه حاضر
با مهدی برات میسازیم
یک گنبد سبز فاخر

یه جایی شبیه پنجره فولاد
پاتوق همه ی زائرا میشه
واسه هر کی گرفتاره ضریحت
یه جایی مثل کرب و بلا میشه

شعروسبک:
علی علی بیگی


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی