دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

روز شهادت حسن شد شیعه به عالم در محن شد

شعر مداحی امام حسن (ع) - قالب نوحه - روز شهادت حسن شد شیعه به عالم در محن شد - شعر به سبک سنتی

نوحه امام حسن (ع) 390

روز شهادت حسن شد
شیعه به عالم در محن شد
مدینه غرق،غم ها شد امروز
در غصه و غم،دل ها شد امروز
مظلوم حسن جان۲

از غربت مولی چه گویم
بسته شده راه گلویم
بر دوش خود رنج و غم کشیده
زخم زبان از،دشمن شنیده
مظلوم حسن جان۲

دیده حسن کوچه و مادر
با چشم خود غربت حیدر
در بین کوچه،مادر کتک خورد
بر صورت او،مهر فدک خورد
مظلوم حسن جان۲

جعده ز راه ظلم و کینه
کرده شهید گل مدینه
عمری به قلبش،درد و محن ریخت
خون دل او،بین لگن ریخت
مظلوم حسن جان۲

اندر کنار قبر زهرا
شد تیرباران جسم مولی
گرید حسینش،از غربت او
شیعه بگرید،بر تربت او
مظلوم حسن جان۲

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی