دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

شکر خدا که دست خدا دستگیر ماست

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - شکر خدا که دست خدا دستگیر ماست

شکر خدا که دست خدا دستگیر ماست
لایق ترین خلیفه ی عالم امیر ماست

گیرم که دیگران همه سویی دگر روند
راه علی عالی اعلا مسیر ماست

راهی که می رسد به حقیقت به عاشقی
راه امام منتخب بی نظیر ماست

خاکیم خاک مقدم پر فیض بوتراب
در این مقام مهر فروزان حقیر ماست

در فکر چیست آدم کج فهم حق ستیز
روشن ترین چراغ هدایت غدیر ماست

خندق علی و بدر علی و احد علی
فتح الفتوح کار امیر دلیر ماست

نورش فروغ روشن شبهای کائنات
یادش شروع رویش گل در کویر ماست

تا عالمی به نام علی آشنا شود
نامش مدام ذکر صغیر و کبیر ماست

شاعر: حسن شیرزاد

256
شعر بعدی