دانلود برنامه بحارالاشعار

ذکر علی‌ نسخه‌ امنیت و رحمت ست

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - ذکر علی‌ نسخه‌ امنیت و رحمت ست

ذکر علی‌ نسخه‌ ی امنیت و رحمت‌ست
شرابِ خمِ غدیر فراتر از نعمت‌ست

دفعِ بلا می‌کند دستِ یداللهی‌‌اش
سایه‌ی لطفِ علی‌ بر سر این ملّت‌ست

محرمِ اسرارِ رب، علی خلیل خداست
معرفتِ کردگار، عشقِ اَبر‌قدرت‌ست

خدایِ گویای عشق، اباالحسن، مرتضی
شیعه‌ی عشقِ علی تیغه‌ی با‌غیرت‌ست

لباسِ پاره به تن، به نانِ خشکی رضا
جمالِ وجهِ علی، امام این امت‌ست

علی توانایی حقیقتِ عدل و داد
کتابِ قرآن‌نوشت: چشمه‌ی حُریت‌ست

نبوده غیرِ عذاب، جهانِ بدونِ علی‌ع
بدون عشق علی جهان همه وحشت‌ست

راحتِ روح و روان، اشهد‌انَّ علی‌‌ست
ماتِ تجلیِ او خالق این خلقت‌ست

کبری رحمتی(بی‌تاب)️

146
شعر بعدی