دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

شکاف آیا دلیلش چیست وقتی خانه در دارد

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - شکاف آیا دلیلش چیست وقتی خانه در دارد

شکاف آیا دلیلش چیست وقتی خانه در دارد
کسی باید که از این راز کعبه پرده بردارد

به دنبال چه می گردند گرد کعبه حاجی ها ؟
به غیر از آن چه دیدم در نجف چیزی مگر دارد؟

بیا و سنگ حیدر را بزن بر سینه، ای حاجی
که از خشت و گل این خانه لطفی بیشتر دارد

بیا! هر کس علی را دیده باشد کعبه را دیده
شکافی بر تن کعبه ست که مولا به سر دارد

لباس کعبه را هر سال گیرم نو کنند اما
لباس نو به زخم کهنه ی او کی اثر دارد؟

دهان کعبه را بایست هم با نقره می بستند
که از اسرار صاحبخانه و مهمان خبر دارد

چه بدبخت است آن قومی که شق الکعبه را دیده
و از پیغمبر خود خواهش شق القمر دارد

علی را این و آن نون لنا خواندند و فهمیدم
چرا مولا همیشه با خودش تیغ دو سر دارد

محمدحسین ملکیان

501
شعر بعدی