دانلود برنامه بحارالاشعار

شهری که قول داد به حیدر وفا کند

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - شهری که قول داد به حیدر وفا کند - اشعار مداحی دهه فاطمیه

شهری که قول داد به حیدر وفا کند
بعداز نبی چه شد که بنایی دگر گذاشت

روز غدیر کینه ی جمعی شروع شد
آن کینه ای که در دل تاریخ اثر گذاشت

پس آتش از همان جریان آب میخورد
آن آتشی که بر دل مولا شرر گذاشت

یک میخ سرخ روز علی را سیاه کرد
میخی که خون فاطمه را روی در گذاشت

یک سوم از ادامه ی سادات کشته شد
مسمار بود فاطمه را بی پسر گذاشت

راحت بگو که انسیه را بی هوا زدند
ضرب غلاف زخم به دل بی خبر گذاشت

بادی وزیدو شاخه ی یاس علی شکست
یاسی که روز های بدی پشت سر گذاشت


شاعر: مسعود اصلاني

138
شعر بعدی