دانلود برنامه بحارالاشعار

شعر مداحی شور طوفانی حضرت زینب

شعر مداحی شور طوفانی حضرت زینب ، متن شعر مداحی برای حضرت زینب سلام الله علیها به قلم علی مهدوی نسب و مجتبی عبداللهی ، شور طوفانی حضرت زینب

صابره، قَرینَةُ النَّوائِب.... يازینب
شمشیر ِاسدالله الغالب...یازینب
جان علی ابن ابیطالب.. یازینب
یازینب

جانشین حیدر
شامو کرده محشر
گوئی از جا کنده
چندتا درب خیبر

کوهی از هیبت و اسطوره ی ایثار و عصمت
عقیله یعنی اباالفضل دیگر اصل غیرت
دختر سیده ی عالمیان فاطمه و
شیرزنی از تبار حیدر آقای اصالت

مولاتی یا زینب....


اَلکامله، ملیکة النّساء... یازینب
العاقله، عقیله ی کبری... یازینب
المعصومه، صدّیقة الصّغری... یازینب
یازینب

با دمی توفنده
خطبه هاش کوبنده
کرده تیغ نُطقِش
خَصمو سرافکنده

مثل شمشیر برّنده بیانش بت شکن است
با جگر مثل حیدر بین میدان سخن است
در کفش تیغ بیان رقص کنان غران است
از رگ و ریشه ی عباس و حسین و حسن است

مولاتی یا زینب....

معزّالمؤمنین یا مجتبی... یا حسن
وارث ذوالفقار مرتضی... یا حسن
ای اسوه ی کرم اولیا... یا حسن
یا حسن

چه شجاعت داره
ثانی کرّاره
فاتح میدانه
وقتی پرچمداره

یاحسن یاحسن ذکر شب و روز دلم شد
یاحسن یاحسن گلواژه‌ی جود و کرم شد
انقدر باکرم بوده که بعد رفتنش هم
حرمش را به اباالفضل داد و بی حرم شد

سیّدی یا حسن ....

️علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)
و مجتبی عبداللهی


2451
شعر بعدی