دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

شب قبل از صبح وصال

شعر مداحی زمینه امام زمان (عج) - شب قبل از صبح وصال - اشعار مداحی دهه فاطمیه

شب قبل از صبح وصال
خیمه باید تاریک باشه
نری یه وقتی
وقت هجوم سختیا
فرج باید نزدیک باشه
نگی نگفتی

بمون پای عهدت
قشنگ میشه فردات
صدات میرسه پس
سلام کن به آقات

السلام علی المهدی
الذی یملا الارض
قسطا و عدلا
کما ملئت ظلما و جورا

بند دوم:
انتظار فرج یعنی
پای امامت بمونی
تا دم آخر

فاطمیه یعنی باید
مسیر حقو بدونی
شبیه مادر

با دست شکسته
کمک کرد امامو
تو هم یاورش باش
بگو این سلامو

السلام علی المهدی
الذی یملأ الارض قسطا و عدلا
کما ملئت ظلما و جورا

سعیده کرمانی


270
شعر بعدی