دانلود برنامه بحارالاشعار

شبی آمده بس بی قرینه

شعر مداحی میلاد پیامبر اکرم (ص) - شبی آمده بس بی قرینه

شبی آمده بس بی قرینه
زده مرغ دلم، پرزسینه
گهی مکه رود گه مدینه
به شوق دوگل ، باغ ایزد
سلام وصلوات برمحمد
درودهمه بر آل احمد

شکوفا شده دو،گل دراین ماه
یکی مهرویکی ،بهتراز ماه
یکی صادق ویک ، رسول الله
دورهبر به یکی، جلوه آمد
سلام وصلوات برمحمد
درودهمه بر آل احمد

چمن غرق گل است،از ریاحین
فضا پرشده از،عطر یاسین
کند جلوه گری، گلشن دین
زبشکفتن دو، گل سرمد
سلام وصلوات برمحمد
درودهمه بر آل احمد

یکی وارث علم رسول است
که نوردل وچشم ،بتول است
یکی برهمه ختم عقول است
دومهر آمده از،نورایزد
سلام وصلوات برمحمد
درودهمه بر آل احمد


سید هاشم وفایی

288
شعر بعدی