دانلود برنامه بحارالاشعار

شاید شبی که می هراسد دشت از طوفان

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - شاید شبی که می هراسد دشت از طوفان

شاید شبی که می هراسد دشت از طوفان
شاید پس از سیلی که شهرم را کند ویران

شاید یکی از روزهای زرد پاییز است
شاید زمستان می رسد یا ظهر تابستان

شاید همین فردا ، دو روز بعد ، سال بعد
بعد از نماز صبح یا قبل از سحرگاهان

از کوفه می آید ؟ نمی دانم ولی جایی است
شاید خیابان ولیعصر همین تهران

شاید یمن این روزها دارد اشاراتی
مثل خراسانی که برمی خیزد از ایران

من که نمی دانم کجای صفحه ی تاریخ
فریاد مردی گم شده در چاه نخلستان

اما همین اندازه می دانم که فرزندش
از یوسفستان رخت بر بسته است تا کنعان

اما همین اندازه می دانم مسیحایی
می آید و عیساست همراهش علی گویان

می آید و آن طور که موسی به دریا زد
پیش عصای او فروکش می کند طغیان

می آید و می دانم این دنیا نمی داند
می آید از سلّول هایش بوی الرّحمان

دنیا به کوری می زند خود را ، نمی بیند
اشک فلسطین می چکد از دیده ی لبنان

دنیا نمیخواهد ببیند مکه وا کرده است
آغوش خود را روی حوثی های با ایمان

دنیا نمی خواهد بفهمد ، راهی گور است
آل سعود خفته در آغوش بوسفیان

چشم انتظاری های زهرا رو به پایان است
فردا به نخلی بسته خواهد شد تن شیطان

فردا موذن می شود کعبه ولی اینبار
نام علی را می برد بر بام و بر ایوان

ما با اذان کعبه فردا صبح می خوانیم
پشت سر مهدی نمازی تشنه ی باران

محسن ناصحی

44
شعر بعدی