دانلود برنامه بحارالاشعار

شاخ شمشاد اومده داداشه سجاد اومده

شعر مداحی سرود حضرت علی اکبر (ع) - شاخ شمشاد اومده داداشه سجاد اومده

شاخ شمشاد اومده
داداشه سجاد اومده
گلبارون کنید فضارو
آره شهزاد اومده

(غمو از دل برونید
همگی با هم بخونید)

ای اهل ولا سرو صنوبر خوش اومد۲
علی اکبر اومد۲
ای اهل ولا شبه پیمبر خوش اومد۲
علی اکبر اومد۲


شاخ شمشاد اومده...


️بند دوم

گل لیلا اومده
نوبره زهرا اومده
به جهان گل پسرِ
ارشد بابا اومده

(غمو از دل برونید
همگی با هم بخونید)

کربلاییا مُؤذن عاشورا اومد۲
گل لیلا خوش اومد۲
کربلاییا دلاور نینوا اومد۲
گل لیلا خوش اومد۲


شاخ شمشاد اومده...


️بند سوم

حیدر ثانی اومده
ابرو کمانی اومده
واسه اربابم حسین
رعنا جوانی اومده

(غمو از دل برونید
همگی با هم بخونید)

ای شاه تولدِ تکاورت مبارک۲
مبارک و مبارک۲
ای شاه تولد پیمبرت مبارک۲
مبارک و مبارک۲


شاخ شمشاد اومده...

امیرحسین سلطانی


488
شعر بعدی