دانلود برنامه بحارالاشعار

به به چه قد رعنایی به به چه خال زیبایی

شعر مداحی سرود حضرت علی اکبر (ع) - به به چه قد رعنایی به به چه خال زیبایی

به به،چه قد رعنایی
به به،چه خال زیبایی
به به،چه آقای ماهی
به به،چه یار دلخواهی۲

به به،چه چشم شهلایی
به به،چه زلف زیبایی
به به،عجب شهد نابی
به به،چه عالی جنابی۲

این همه از صورت اکبریه
کار همیشگیشه دلبریه
همه به صف واسهٔ دیدن تو
که حضرت یوسفم آخریه۲

جمالتو عشقه،کمالتو عشقه۲
اون دوتا ابروی هلالتو عشقه۲


علیِ اکبر


️بند دوم

به به،چقدر شیرینی تو
به به،به دل میشینی تو
به به،چه عطر خوشبویی
به به،چه طاق ابرویی۲

به به،چه زور و بازویی
به به،چه چشم جادویی
به به،عجب زیبارویی
به به،چه روی نیکویی۲

این همه از جلوه ی اکبریه
هاشمی و فاطمی،حیدریه
خَلقاً و خُلقاً،مَنطقاً شبیه
فخر بشر رسول آخریه۲

جمالتو عشقه،جلالتو عشقه۲
اون دوتا ابروی هلالتو عشقه۲


علیِ اکبر


️بند سوم

به به،چه دُر نایابی
به به،چه زیبا مهتابی
به به،تو عشق لیلایی
به به،چه قد و بالایی۲

به به،چه زلف کمندی
به به،چه زیبا فرزندی
به به،چه چشم بینایی
به به،چه قد و بالایی۲

این همه از جلوه ی اکبریه
خال لبش باعث دلبریه
ماه میکِشه خجالت از اونی که
جلوه ی پیغمبر آخریه۲

جمالتو عشقه،کمالتو عشقه۲
اون دوتا ابروی هلالتو عشقه۲


علیِ اکبر


امیرحسین سلطانی


342
شعر بعدی