دانلود برنامه بحارالاشعار

سوزد دل زهرا زغم حضرت باقر

شعر مداحی زمینه امام باقر (ع) - سوزد دل زهرا زغم حضرت باقر

سوزد دل زهرا زغم حضرت باقر
زوار ندارد حرم حضرت باقر

با قلب پر از خون / با چشم گهربار
امشب سر خاکش / زهراست عزادار

یا حضرت باقر. یا حضرت باقر
.....

تا لحظه آخر به لبش زمزمه بوده
ذکرش همه دم فاطمه یا فاطمه بوده

وقتی که دلش سوخت / از زهر شرر بار
افتاد دوباره / یاد در و دیوار

یا حضرت باقر. یا حضرت باقر
.....

تنها نه فقط قاتل او زهر هشام است
او خون به دل از خاطره مجلس شام است

او دیده که پر اشک / چشم اسرا بود
یک راس بریده / در طشت طلا بود

یا حضرت باقر. یا حضرت باقر
.......

او دیده به چشمش که جگر گوشه زهرا
بی غسل و کفن مانده تنش در دل صحرا

او دیده که عمه / با قد خمیده
گلبوسه زند بر / رگهای بریده

یا حضرت باقر. یا حضرت باقر
.......

عبدالحسین


199
شعر بعدی