دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

سر دره جنت الاعلی اسم زهرا گشته حک

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - سر دره جنت الاعلی اسم زهرا گشته حک - اشعار مداحی دهه فاطمیه

سردره جنت الاعلی.اسم زهرا گشته حک
تاقیامت بر دل ما.اسم زهرا گشته حک
نام مارابنویسیدگدای فاطمه
روی پیشانی ماها اسم زهراگشته حک
قطره ای بودم مرا راهی به دریاکرده ای
روی اقیانوس دریا.اسم زهراگشته حک
ضربان دل حیدر .ذکریازهرابود
روی بازوان مولا.اسم زهراگشته حک
هرنگاه وهر دم لبهای حیدرفاطمه است
برلب حضرت عیسی.اسم زهراگشته حک
گریه درفاطمیه.رزق خداوندجلیست
بر دل (مجنون )لیلا.اسم زهراگشته حک
شاعر.آرمین غلامی

546
شعر بعدی