دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

فاطمه ای سبب عزت موجود مدد

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - فاطمه ای سبب عزت موجود مدد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

فاطمه . ای سبب عزت موجودمدد
فاطمه. ای زینت درگه معبودمدد
بی ولای تو زالطاف خدامحرومم
تاقیامت عشق رامقصدومقصودمدد
گوفقیران جهان گردشماجمع شوند
میدهدعشق تومادربه همه سودمدد
من گدای درکوی شه مردان علیم
تویی بانوتحفه ی حضرت معبودمدد
همه ی اهل جهان گداودیوانه ی توست
داده بانو عشق توبرهمگان سودمدد
سینه زن سینه بزن.امسال عیدت شدعزا
تویی زهرا ذکرتکبیر به معبودمدد
فاطمیه آمدوباز دل /مجنون/گرفت
حضرت زهراتویی تمام مقصودمدد

شاعر.آرمین غلامی

378
شعر بعدی