دانلود برنامه بحارالاشعار

ز نسل علی و پیمبر تویی

شعر مداحی زمزمه حضرت معصومه (س) - ز نسل علی و پیمبر تویی - شعر به سبک سنتی

ز نسل علی و پیمبر تویی
چو زهرا شفیعه به محشر تویی
منم من گدایت
شوم من فدایت
گل فاطمه۲

به قم مرقد تو بهشت من است
ولای شما در سرشت من است
تو شمس الضحایی
تو اخت الرضایی
گل فاطمه۲

عزیز رضایی تو معصومه ای
چو زینب در عالم تو مظلومه ای
نما جان زهرا
روا حاجت ما
گل فاطمه۲

ز هجر برادر تو گریان شدی
روان سوی شهر خراسان شدی
تو از رنج بسیار
بگشتی تو بیمار
گل فاطمه۲

ز سوز غم هجر او سوختی
به قلب همه شعله افروختی
الا نور دیده
شدی قد خمیده
گل فاطمه۲

تو در شهر قم غرق احسان شدی
به شهر ولایت تو مهمان شدی
گل مهربانی
کنند شادمانی
گل فاطمه۲

شدی رهسپر سوی ذات خدا
ز سوز غمت غم شده کربلا
همه غرق ماتم
شده قم پر از غم
گل فاطمه۲

قمیون همه دیده گریان شدند
زنان قمی دل پریشان شدند
برفتی ز دنیا
گل باغ زهرا
گل فاطمه۲

شب داغ تو بانو جان بر لبم
به یاد گل باغ دین زینبم
بدیده ستم ها
ز کینه ز اعدا
گل فاطمه۲

بدیده عدو کوفه و شهر شام
زدند سنگ کینه بر آن ها ز بام
ستم ها فزون شد
دلش غرق خون شد
گل فاطمه۲

رضا یعقوبیان


173
شعر بعدی