دانلود برنامه بحارالاشعار

ز زندان بلا شدم راحت خدا

شعر مداحی نوحه امام کاظم (ع) - ز زندان بلا شدم راحت خدا - شعر به سبک سنتی

ز زندان بلا ، ( شدم راحت خدا ) ۲
کنون پر می کشم ( به سوی کبریا ) ۲

گل خیر النساء ، در این ماتم سرا ، به بالینم بیا ۲

رضا جانم بیا ۳


در این زندان غم ( شکسته بال من ) ۲
بیا یا فاطمه ( ببین احوال من ) ۲

در این هجران و غم ، بیاد مادرم ، کشم آه از دلم ۲

رضا جانم رضا ۳


در این ماتم سرا ( منم دور از وطن ) ۲
غل و زنجیر کین ( شده تسبیح من ) ۲

به یاد کربلا ، در این شهر بلا ، نمایم ناله ها ۲

رضا جانم رضا ۳

محمد مبشری


204
شعر بعدی