دانلود برنامه بحارالاشعار

زمینه ده شب محرم 1397

شعر مداحی زمینه امام حسین (ع) - زمینه ده شب محرم 1397 - مجموعه اشعار ده شب محرم

شهادت حضرت مسلم

سفیر.. تو با دیده ی خونبار
پناهش.. شده سایه ی دیوار
وای وای اربابم
وای وای بیتابم
روی قلب من.. غم عالمین
گشته این دلم.. پراز شوروشین
ناله میزنم..
میا یا حسین.. میا یا حسین.. میا یاحسین


شکسته.. سر نامه بر تو
فدای.. دو چشمان تر تو
وای وای غم دارم
وای وای می بارم
کوفه منتظر.. برای سرت
یک سه شعبه و.. سر اصغرت
پای نیزه ها..
دل خواهرت.. دل خواهرت.. دل خواهرت

---------------------
شب دوم محرم

رسیده.. حرم زار و پریشان
عقیله.. روی ناقه ی هجران
وای وای نینوا
وای وای کربلا
میرکاروان.. به دستش علم
زانویش شده.. رکاب حرم
قلب فاطمه...
پراز دردوغم.. پرازدرد و غم.. پر از درد وغم


به دور.. حرم خیل جوانان
امان از.. غم شام غریبان
وای وای اسارت
وای وای جسارت
دست و سلسله.. بمیرم حسین
پا و آبله.. بمیرم حسین
شمر و حرمله
بمیرم حسین.. بمیرم حسین.. بمیرم حسین
-------------------
شب سوم محرم

خرابه.. شده شاهد حالم
پدر جان.. شکسته پر و بالم
وای وای بیمارم
وای وای تب دارم
گریه میکنم.. ولی بی صدا
همدمم شده.. همین زخم پا
ناله میزنم
کجایی بابا.. کجایی بابا.. کجایی بابا


سر تو.. به دامان رقیه
رسیده.. به لب جان رقیه
وای وای دلگیرم
وای وای می میرم
گرچه همرهم.. شده سلسله
گشته پای من.. پر از آبله
از تو و عمو..
ندارم گله.. ندارم گله.. ندارم گله

=======
شب چهارم محرم

دو شیر از.. تبار یل خیبر
رجز خوان.. زده بر دل لشگر
وای وای کربلا
وای وای شد غوغا
خیمه ها شده.. پر از شور و شین
بر دل حسین.. غم عالمین
نعره میزنند..
امیری حسین.. امیری حسین.. امیری حسین


برادر.. در این خیمه نشینم
که شرم.. نگاه تو نبینم
وای وای غم داری
وای وای بی یاری
مادر شهید.. شده خواهرت
رنگ غم گرفت.. دو چشم ترت
بی پسر شدم.. فدای سرت فدای سرت فدای سرت

---------------------
شب پنجم محرم

عمو جان.. چرا بی کس و کاری
به گودال.. شده خون تو جاری
وای وای سربازم
وای وای جانبازم
روی سینه ات.. زدم بال و پر
دست من شده.. برایت سپر
جان فدا کنم..
به جای پدر.. به جای پدر.. به جای پدر


یکی زد.. به دندان تو شمشیر
گلویم.. بریده شده با تیر
وای وای اشک و آه
وای وای قتله گاه
روی پیکرت.. نشسته عدو
زیر چکمه ها.. شدی زیر و رو
سینه ات شکست..
بمیرم عمو.. بمیرم عمو.. بمیرم عمو

-----------------
شب ششم محرم

ز خیمه.. شدی عازم میدان
حرم شد.. ز داغ تو پریشان
وای وای شمشادم
وای وای دامادم
کربلا پر از.. گل یاسمن
نجمه میکند.. به جسمت کفن
مجتبا شدی..
یتیم حسن.. یتیم حسن.. یتیم حسن


فشار.. سم مرکب لشگر
گرفته.. گلاب از گل پرپر
وای وای نیزه ها
وای وای کربلا
زیر دست و پا.. شکسته سبو
مانده گیسویت.. به دست عدو
ناله میزنی..
بیا ای عمو.. بیا ای عمو.. بیا ای عمو

--------------------------
شب هفتم محرم

لالایی.. بخواب ای گل پرپر
بخواب ای.. عزیز دل مادر
وای وای گهواره
وای وای شیرخواره
بی رمق شده.. دو چشم ترت
سوزد از عطش.. گل پیکرت
پر ز خون شده
دل مادرت.. دل مادرت.. دل مادرت

سه شعبه.. نشسته روی حنجر
بریده.. شد از پیکر تو سر
وای وای خندیدی
وای وای خوابیدی
خنده ات شده.. عذاب حسین
گشته هلهله.. جواب حسین
خون حلق تو
خضاب حسین.. خضاب حسین.. خضاب حسین

---------------
شب هشتم محرم

تن تو.. پر از نیزه و شمشیر
پدر شد.. زداغ تو زمینگیر
وای وای پهلویت
وای وای گیسویت
غرق خون شده.. دو چشم ترت
گشته قاتلم.. شکاف سرت
پاره پاره شد
گل پیکرت.. گل پیکرت.. گل پیکرت


برو ای.. اذان سحر من
به پیش.. دو چشمان تر من
وای وای مهتابم
وای وای بیتابم
ای عصای من.. شدم قد کمان
پشت پای تو.. دل کاروان
عمه در حرم..
شده روضه خوان.. روضه خوان.. شده روضه خوان

-------------------------
شب تاسوعا

اباالفضل.. علمدار سپاهم
برادر.. تویی پشت و پناهم
وای وای دریایی
وای وای سقایی
شد اسیر غم.. دل مضطرم
سایه ات روی.. سر خواهرم
مشک تو شده..
امید حرم.. امید حرم.. امید حرم


بریده.. شده بال و پر تو
دریده.. شده فرق سر تو
وای وای علقمه
یا یا.. فاطمه
روی خاک غم.. نزن دست و پا
پشت من شکست.. ز داغت اخا
لشگر آمده..
سوی خیمه ها.. سوی خیمه ها.. سوی خیمه ها

------------------------
شب عاشورا

واویلا.. رسیده شب هجران
نشسته.. به لب آیه ی قرآن
وای وای خیمه ها
وای وای عاشورا
شد دل رباب.. پر از شور و شین
بر دل حرم.. غم عالمین
ذکر کاروان..

حسین یا حسین.. حسین یا حسین.. حسین یا حسین


شده خون.. دل زینب کبری
برای.. غم و روضه ی فردا
وای وای.. سوز و آه
وای وای.. قتله گاه
شاه کربلا.. شود سر جدا
راس او رود.. روی نیزه ها
زیر سم اسب..
تن لاله ها.. تن لاله ها.. تن لاله ها


4579
شعر بعدی