دانلود برنامه بحارالاشعار

زلف همه‌ خلق گرفتار حسین است

شعر مداحی روضه حضرت مسلم (ع) - زلف همه‌ خلق گرفتار حسین است

زلف همه‌ی خلق گرفتار حسین است
حال همه آشفته و بیمار حسین است

باید که خلائق همگی اشک بریزند
وقتیکه خداوند عزادار حسین است

امن است همیشه حرمش،چونکه سگ کهف
مشغول نگهبانی دربار حسین است

هرگز به کس و ناکسی «ارباب» نگفتیم
زیرا فقط این لفظ سزاوار حسین است

هر خانه که گهگاه در آن روضه بگیرند
همسایه دیوار به دیوار حسین است

در روز جزا کار کسی نیست شفاعت
در روز جزا کار فقط کار حسین است

کفاره ما را پسر فاطمه پرداخت
تا روز ابد شیعه بدهکار حسین است

حق گفت که رجعت کند از خاک به افلاک
زیرا که خدا تشنه دیدار حسین است

از خواهر او روضه مکشوفه نخوانید
سربسته بگویید، از اسرار حسین است

در کوفه بی مهر و وفا حضرت مسلم...
...انگار فقط یار وفادار حسین است

رفته سر مسلم به سر دارالاماره
الحق و والانصاف که سردار حسین است

جمع‌اند به دور بدنش مردم بازار
مسلم همه جا گرمی بازار حسین است

آرش براری

237
شعر بعدی