دانلود برنامه بحارالاشعار

روی لبا زمزمه یا سیدالکریم

شعر مداحی سرود حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - روی لبا زمزمه یا سیدالکریم

روی لبا زمزمه یا سیدالکریم
گل گل فاطمه یا سیدالکریم
هر چی بگم من از مقام تو باز کمه یا سیدالکریم
پادشاه تهرانی
تو روحی و ریحانی
کریمی و از نسل
پاک حسن جانی
قبله ی دلهایی
تو دوای دردایی
به قول امام هادی
کربلای مایی
ارادت ما ایرونیا،به تو از قدیمه
برای ما شاه شهرری،شاه کریمه
دل کبوتر رو گنبدِ،عبدالعظیمه
(خوش اومدی آقا،ای گل مجتبی)

بند دوم

عزیز و بزرگوار یا سیدالکریم
به امام هادی یار یا سیدالکریم
به ضریح تو گره خورده دل بیقرار یا سیدالکریم
سفیر امامی تو
قمر تمامی تو
حاتمه گدات چونکه
والا مقامی تو
عبد خداوندی
به هادی پابندی
محقق اسلام و
مرد دانشمندی
ارادت ما ایرونیا،به تو از قدیمه
برای ما شاه شهرری،شاه کریمه
دل کبوتر رو گنبدِ،عبدالعظیمه
(خوش اومدی آقا،ای گل مجتبی)


85
شعر بعدی